Ceník

Obora Sedlice

Ceník lovu (pdf, 367 kB)

Všeobecné podmínky:

 1. Každý lovecký host musí mít před započetím lovu u sebe lovecký lístek platný v ČR, průkaz zbraně a doklad prokazující, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti.
 2. Na základě dodržení podmínek v bodě 1. bude loveckému hostu vystavena povolenka k lovu příslušného druhu zvěře (plombu a její upevnění na ulovený kus a vyplnění listu o původu zvěře zajišťuje lovecký doprovod).
 3. Cena za ulovení jednoho kusu zvěře bude účtována na základě tohoto ceníku a zahrnuje organizaci, doprovod, preparaci trofeje.
 4. Sleva 15% z celkové ceny se poskytuje i při kombinovaném lovu dvou různých druhů zvěře s trofejemi dosahujícími medailových hodnot, při jedné lovecké akci.
 5. V případě ulovení raritní trofeje se cena sjednává za každou raritní trofej samostatně.
 6. Při odstřelu a postřelení nepovolené zvěře, bude k ceně připočtena 100% přirážka.
 7. Postřelení jelena siky Dybowského a daňka bude účtováno 50% objednané bodové hodnoty lovené zvěře.
  Chybená rána 2 000 CZK.
 8. Postřelení a chybená rána koloucha, laně a špičáka siky Dybowského a daněly, daňčete a špičáka bude účtováno 1 000 CZK.
 9. Vyúčtování lovecké akce bude vypočteno a zaplaceno na základě zápisu o lovu. Každá lovecká akce musí být zaplacena u holé zvěře v den ulovení, u trofejové zvěře při převzetí trofeje. Lesní správa si vyhrazuje možnost účtování zálohy při ulovení trofejové zvěře.
 10. V případě odstřelu význačné trofeje může lesní správa provést vypořádání lovecké akce samostatnou smlouvou.
 11. Případná platba v EUR je možná, částka bude vypočtena přepočtem podle kurzu ČNB v den vyúčtování.
 12. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 13. Ceník je platný od 1.4. 2014