Charakteristika obhospodařovaného území – LS Vodňany

 

Území spravované Lesní správou Vodňany zaujímají katastrální výměru 149.000 ha v 310 katastrálních územích Jihočeského kraje v bývalých okresech Písek, České Budějovice a Strakonice. Největší katastrální výměrou je zastoupen okres Strakonice.

Lesní správa Vodňany se rozkládá na rozsáhlém území Jihočeského kraje, kdy vzdušnou čarou z nejvýchodnějšího místa Týna nad Vltavou do nejzápadnějšího místa obce Strašice téměř 50 km a z nejsevernějšího místa obce Řeteč je vzdušnou čarou do nejjižnějšího místa severního břehu rybníka Dehtáře přes 62 km.

Území Lesní správy Vodňany spadá pod obce s rozšířenou pravomocí a to Písek, Strakonice, České Budějovice, Vodňany, Týn nad Vltavou a Blatná.

Lesní správa hospodaří na dvou lesních hospodářských celcích (LHC) a to Vodňany a Čížová o celkové výměře cca 8.958 ha státního lesa.

LHC VODŇANY

LHC Vodňany je tvořen dvěmi lesními pěstebními oblastmi (PLO):

  • PLO 10 Středočeská pahorkatina
  • PLO 15 Jihočeské pánve

PLO 10 Středočeská pahorkatina – podoblast 10 a Středočeský pluton

Orografické a hydrologické poměry

Charakteristický je pahorkatinný reliéf většinou mírně zvlněný, v němž Vltava a Otava, s jejich přítoky, vytvořily hluboce zaříznutá údolí. Táborská pahorkatina má nejvyšší bod Velký Mehelník (633 m n.m). Po stránce hydrologické je nejvýznamnějším tokem řeka Vltava, který protéká od jihu k severu. Západní část území náleží do povodí Otavy.

Klimatické poměry

Klimatický okrsek B – mírně teplý. Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 7,0 – 7,5 °C, vegetační doba trvá přibližně 153 dní a průměrné srážky se pohybují mezi 600-650 mm za rok.

PLO 15 Jihočeské pánve – podoblast 15 a Českobudějovická pánev

Orografické a hydrologické poměry

Přírodní lesní oblast zabírá nejteplejší území jižních Čech. Celá pánev představuje inverzí oblast velkých rozměrů, známou občasnými rekordními mrazy (Litvínovice -42,2 °C). Oblast leží zároveň i v areálu silného vlivu fénů za Alpami a Šumavou, takže se zde vyskytují letní absolutní maxima až ke 40 °C. Oblast má pravděpodobně nejkontinentálnější klima v celé republice.

Klimatické poměry

Rozhodující část území lesní oblasti patří do mírně teplého oblasti B, okrsek B 3 a B 5 – mírně teplý. Průměrná teplota činí 7,5 °C a pohybuje se v rozmezí 7,3 – 7,8 °C. Nejvyšší teplota v Budějovické pánvi je dosahována v prostoru ohraničeném Pískem, Putimí, Protivínem, Heřmaní, Strakonicemi a Štěkní. Průměrný úhrn ročních srážek se pohybuje v rozmezí 550 – 600 mm.

LHC Čížová

LHC Čížová je tvořen jednou lesní pěstební oblastí (PLO):

  • PLO 10 Středočeská pahorkatina

PLO 10 Středočeská pahorkatina, Táborská pahorkatina, Blatenská pahorkatina

Orografické a hydrologické poměry

Nadmořská výška území lesní oblasti se pohybuje v rozmezí 370 – 574 m n.m. Většina vod odvádí z území řeka Otava s přítokem Lomnice a Skalice. Otava se u Zvíkovského Podhradí vlévá do Vltavy – povodí Severní moře.

Klimatické poměry

Celé území LHC Čížová náleží do mírně teplého oblasti B, okrsek B 3 mírně teplý, mírně vlhký s mírnou zimou – pahorkatinný typ. Zbylá, menší část LHC, patří do okrsku B 5 mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou – vrchovinný typ. Průměrné roční teploty se pohybují pro okrsek B 3 v rozmezí 7 – 9 °C a pro okrsek B 5 v rozmezí 7 – 8 °C. Roční srážky kolísají mezi 600 – 700 mm za rok.