Obora Sedlice


Místopis

JIžní Čechy, v trojúhelníku mezi Strakonicemi, Blatnou a Pískem – vzálenost 12 km severozápadně od Písku

Charakteristika

Tvar obory je pravidelný podlouhý šestiúhelník, rozdělený liniemi na osm částí. Nejstarší nalezené zmínky o této oboře jsou staré téměř 270 let. Obora je součástí Blatenské kotliny s mnoha rybníky. Rozkládá se v nadmořské výšce 450-500 m n. m.. Převážnou část obory pokrývají jehličnaté a listnaté lesy. Zbývající část obory tvoří louky a vodní nádrže. Podél cest a rozdělovacích linií jsou vysázeny duby a jírovce různého stáří. Výměra obory je 255 ha.

Chovaná zvěř

Služby

Poplatkové lovy černé, daňčí zvěře a siky Dybowského (pouze individuální lov).

Běžně se loví

Trofeje kňourů dosahují vždy medailových hodnot a v dlouhodobém průměru je 45% trofejí hodnoceno zlatou medailí, 35 % stříbrnou a 20% bronzovou. Trofeje daňků a siky Dybowského jsou od průběrných mladých daňků až po zlaté medaile.

Nejvýznamější trofeje

  • kňour
149,00 CIC
  • daněk 
209,22 CIC
  • sika Dybowského
450,10 CIC

Ubytování

V oboře je možné se ubytovat v nově vybudované správní budově ve dvou dvojlůžkových pokojích s příslušenstvím nebo v lovecké chatě v jednoduchém pokoji. Ubytování slouží pouze loveckým hostum.